Tiếng anh online 1 kèm 1 dạy bởi 100% giáo viên nước ngoài

tieng anh online 1 kem 1 day boi 100 giao vien nuoc ngoai

Tiếng anh online 1 kèm 1 dạy bởi 100% giáo viên nước ngoài

Mã video: 1T Ngày cập nhật: 15:47 24/12/2018
1,900,000₫ 22,800,000₫

Tiếng Anh giao tiếp trẻ em 6-18 tuổi: 1 thầy 1 trò học, dạy bởi 100% giáo viên nước ngoài


Nhằm giúp các bé tăng cường khả năng tư duy phản biện, suy nghĩ logic và giải quyết vấn đề, am hiểu về khoa học đời sống và thế giới ngay từ khi còn bé, và phát triển trong môi trường năng động, đầy hào hứng, được khuyến khích sáng tạo, phát triển tiếng Anh toàn diện với các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, chúng tôi sử dụng giáo trình Oxford Discover:

Kết thúc Oxford Discover 1&2, học sinh có khả năng sau:

– Nắm bắt ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng về các lĩnh vực sau: Cộng đồng, Nghệ thuật, Khoa học đời sống; Khoa học trái đất, Vật lý; Toán học, Kinh tế, Âm nhạc và Khoa học về sự sống

Kết thúc Oxford Discover 3&4, học sinh có khả năng sau:

– Nắm bắt ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng về các lĩnh vực sau: Văn hóa, Địa lý; Văn học, Khoa học trái đất/thời gian, Vũ trụ, Lịch sử, Nghệ thuật, Vật lý; Âm nhạc; Sinh học, Môi trường, Truyền thông đa phương tiện, Sức mạnh của tự nhiên; Quần xã sinh vật…

Kết thúc Oxford Discover 5&6, học sinh có khả năng sau:

– Nắm bắt ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng về các lĩnh vực sau: Công trình xây dựng, Rác và tái sử dụng rác; môi trường, Câp cứu, y tế, sức khỏe, Lịch sử, văn hóa, Thể thao, Sinh tồn, du lịch


Lịch học: Từ thứ 2 - 6, mỗi buổi 20 phút. Thời gian do học viên tự chọn

2/ Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn: 1 thầy 1 trò học, dạy bởi 100% giáo viên nước ngoài

giúp người học tự tin giao tiếp tiếng chỉ sau 3-6 tháng
Bình luận